TÁMOP 3.14

 

Tájékoztatás a Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP 3.1.4/ pályázatról2008. szeptember 22-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiírta a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben" című pályázatát.

Pályázni lehetett kulcskompetencia területek fejlesztésére, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására illetve önálló intézményi innováció megvalósítására.

Az intézmények fenntartói ,feladat ellátási helyenként pályázattól függően 5-25 millió forintra pályázhattak, 2008. november 3.-a és 2009. január 15-e között.

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával, Matokné Misóczki Mária szaktanácsadó irányításával és segítségével nagyon sok munkával 2008. december 31.-én „CSODAORSZÁG” címen benyújtottuk pályázatunkat az óvodai programcsomag bevezetéséről. /A pályázatírásban résztvevők Simon Attiláné óvodavezető, Papné Dévai Éva gazdasági vezető, Töttösiné Törő Anita fejlesztőpedagógus, Pintér Sándorné óvodapedagógus.

A pályázatírás kezdeti szakaszában munkánkat segítették Nagyné Pály Andrea, Hosnyánszki Ferencné óvodapedagógusok./.

Pályázatunk beérkezését 2009. január 5.-ei dátummal regisztrálták.

Végeredményt nem ismerve, de bízva a pozitív elbírálásban a Kompetencia alapú oktatással kapcsolatos tájékoztatókon, előadásokon vettünk részt.

2009. május 13.-án értesültünk arról, hogy pályázatunk „megfelelt” elbírálást kapta és 7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

További konferenciákon vettünk részt, ahol egyre több ismerethez jutottunk a program bevezetésével kapcsolatban.

A végleges szerződés hatálybalépésének időpontja 2009. június 19.-e.

A gyakorlati munka 2009 szeptemberében kezdődött.

Az óvodai programcsomag az 1sz. Süni, és a 2. sz. Maci csoportban kerül megvalósításra.

A programcsomagot bevezető óvónők Petz Róbertné, Gyémánt Gyöngyi, Hosnyánszki Ferencné, Nagyné Pály Andrea.

Fontosnak tartjuk, hogy egy olyan innovációs folyamatban vegyünk részt mely:

Az óvodában komplex nevelés folyik.

Nevelési cél: a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése, és a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása.

Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermekeket. Megteremti azokat a lehetőségeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. Ebben a korban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg.

A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön.

Cél, hogy a gyermek az óvodapedagógusban, dolgozókban társra, ha kell természetes támaszra találjon.

A kompetencia alapú programcsomag fejlesztési koncepciójának sajátos elemeinél fontos megemlíteni a pedagógus feladatát.

Olyan választható témák, tevékenységi körök/játék-munka-tanulás/ szervezeti keretek /csoportos – egyéni/ differenciálási eljárások, munkaformák ajánlása, amelyek a pedagógiai fejlesztés célját szolgálják.

E fejlesztés alanyai a kompetencia alapú oktatásban résztvevő Süni és Maci csoport gyermekközössége, és a fejlesztésért felelősséget vállaló óvodapedagógusok, dajkák.

A program alkalmazásával a pedagógusok is változáson, fejlődésen mennek keresztül – hasznosítható tapasztalatokkal lesznek gazdagabbak. Óvónőink, a projektben résztvevő munkatársak, megfelelő szakmai képzés segítségével valósítják meg a gyermekcsoportokban az egyéni képességeket messzemenőkig figyelembe vevő minőségi fejlesztést.

Képzések: A kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés

Az említett képzéseken a négy óvónő vesz részt.

Menedzsmentképzésen az óvodavezető és szakmai vezető vesznek rész.

Ennek célja a változások kezelése, innovációs tevékenységek összehangolása, beépítése az innovációs folyamatba.

Elsődleges a képességfejlesztés: minden nevelési területre kiterjedő komplex fejlesztési tervek felosztásával valósul meg. A fejlesztési terv a 4 őselemre épül: Levegő, Tűz, Víz, Föld.


Mit jelent a programcsomag használata a gyermekek számára?

"Mindegy, hogy képességeid mekkorák,
Fő, hogy a tőled telhető legjobbat
Formáld belőlük és általuk."
/Weöres Sándor/

A gyermek számára önfeledt, boldog gyermekkort jelent a kompetencia óvodai programcsomag.

 

 


Mit jelent a programcsomag használata a szülők számára?

 

 

"A gyermekeknek egészséges környezetre
van szükségük, és a közösségben nem
lehetnek egészségesek szülői támogatás
nélkül."
/ Frish Magee/

A szülők biztosítékot kaphatnak arra, hogy:

 

 


Mit jelent a programcsomag az óvodapedagógus számára?

 

 

"A pedagógus király lehet a gyerek birodalmában,
Ha nem csak törvényeket talál ki,
Hanem figyelembe veszi a gyermekek törvényeit is."
/Ancsel Éva/

A pedagógus számára lehetőséget ad:

A fenntartó bizonyosságot nyerhet, hogy:

A témakörök színes, gazdag kavalkádja, változatos programlehetőségeket kínál, ahol valóban tevékennyé válik a megismerő, cselekvő funkció.

A gyermek játszva, észrevétlenül tanulhat, fejlődhet személyisége, bontakozhat képessége, a „VÍZ, TŰZ, LEVEGŐ, FÖLD „őselemre épített programcsomagból.

"hadd álljak ma úgy két lábbal a földön, hogy
támogasson engem a tengerek kéklő mélysége,
a levegő táncoló áramlása,
a sziklák rendíthetetlen keménysége,
a föld nyugodt állandósága és a tűz újjászülető ereje,
mert tudjátok meg, hogy mindennek lelke van és saját története,
amit a mindennapi ember csak akkor ismerhet meg, ha érti a tündérek beszédét."
/Ír jókívánság/


TÁMOP 3.1.4/2-08/2-2009-0027 Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés – Innovatív Intézményekben
"Csodaország" c. pályázat
 

Intézményi innovációk

 

 

Madárbarát hét (teljes anyag itt!) 

 

NÉMET NEMZETISÉGI HÉT
SZEKSZÁRD
2010. MÁJUS 17-21.

 

„CSODAORSZÁG” TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0027 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS- INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN A SÜNI ÉS A MACI CSOPORTOKBAN

Német innovációs programterv (teljes anyag itt!) 

 

Egészséghét
2010. május 31 - június 5.
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0027

 

"Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv,
minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle.
Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ,
hogyan viselkednek a közelében."
/Rudolf Steiner/

Egészséghét innováció (teljes anyag itt!)

Wunderland Óvoda - Szekszárd Copyright © 2019. All Rights Reserved.