JÓ GYAKORLATOK

Német Nemzetiségi Hagyományápolás az óvodában

A német nemzetiségi hagyományok ápolása a komplex óvodai élet szerves része, amely magába foglalja úgy a hétköznapokat, mint az ünnepeket.
A gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve örömteli cselekvéseken keresztül ismerik meg a hétköznapi és ünnepi szokásokat. Ezek a tevékenységek, élmények a hagyományok tiszteletére, továbbörökítésére, az identitástudat megalapozására ösztönöznek.
Olyan jó gyakorlatot ajánlunk a nemzetiségi óvodák számára, amely egész évben lehetőséget biztosít a népi kultúrával való ismerkedésre, a népi mesterségek kipróbálására, az elemi tánclépésekkel való ismerkedésre, a mozgáskultúra fejlesztésére, a nemzetiségi dalanyag megismertetésére, a közös táncra és éneklésre, a jellegzetes népviselet bemutatására és felöltésére. A néphagyomány ápolás átszövi az óvodai életet, ezáltal színesebbé, gazdagabbá válik annak tartalma, eszközrendszere. Hagyományápolásunk tevékenységközpontú, mely meghatározó élményekhez juttatja a gyerekeket különböző tapasztalási formák által. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok tiszteletére és a szülőföld szeretetére.
 

Játékos lábtorna óvodásoknak

Az összeállított játékos mozgásanyag igazodik, szervesen illeszkedik a kompetencia alapú óvodai programcsomaghoz, mely színesebbé, változatosabbá teheti az óvodai életet. A program során kiemelt szerepet kapott a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének és életkori sajátosságainak figyelembe vétele. A korcsoportonként lebontott gyakorlatanyag bármely óvoda bármely korcsoportjában megvalósítható.
Fontos, hogy a gyermekekben kialakítsuk az életmódkultúra új szemléletét, hogy a betegségeket megelőzzük és ne gyógyítsuk. A gyermekek hétköznapi életében kell, hogy megjelenjen a primer prevenció és az egészségügyi felvilágosítás az egészséges testmozgással együtt.
A megfelelő mozgáslehetőségek biztosítása –közvetett módonkedvező hatással vannak a pszichikus tulajdonságok, az érzékelés, észlelés, a megértés, a képzelet, az emlékezet, a gondolkodás fejlődésére is.

Úgy gondoljuk, hogy az összegyűjtött elméleti ismeretek, gyakorlatok, eszközök útmutatást, segítséget nyújtanak annak, aki tenni szeretne az óvodás korú gyermekek preventív célú mozgásos foglalkoztatásáért.
 

Wunderland Óvoda
7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.
www.wunderlandovi.hu
wunderland.ovi@freemail.hu
 

A következő telefonszámon érdeklődhetnek: 06 74/510-984

Kapcsolattartók:
Häfner Adél - német nemzetiségi hagyományápoló program
Priskinné Horváth Ildikó - játékos lábtorna az óvodában

Wunderland Óvoda - Szekszárd Copyright © 2019. All Rights Reserved.