Óvodánk

Óvodánk Szekszárd város központi részén helyezkedik el, családi házas és lakótelepi környezetben.

A német nemzetiségi kétnyelvű nevelés az óvoda kiemelt feladata.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2005. július 1-től óvodánk fenntartója. Nemzetiségi óvoda jellegünkből adódóan, intézményünk az egész városból fogadja a gyermekeket.

A német nemzetiségi nevelés célja a német nyelv megismertetése, megszerettetése, hagyományok ápolása. Mindezt az óvodai napirendbe ágyazva, játékos módszerekkel valósítjuk meg. Megalapozzuk az iskolai nyelvtanuláshoz szükséges készségeket, képességeket.

Pedagógiai programunk helyi sajátosságokra, értékekre, hagyományokra épül, valamint a 2010-2011-es nevelési évtől a kompetencia alapú programcsomag bevezetésével bővült.

Nagy hangsúlyt fektetünk a német és magyar hagyományőrző programokra, a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására és fenntartására. Évszakonként a szülők, nagyszülők aktív részvételével, közreműködésével a színvonalas, élményekben gazdag programokat szervezünk a magyar és német népi hagyományokból merítve.

Az egészséges életmódra nevelés keretében élünk azzal a lehetőséggel, hogy a szülőkkel karöltve kirándulások, erdei séták, túrák alkalmával közösen fedezzük fel a természet szépségeit, óvjuk értékeit, s közben ismerkedünk környezetünkkel. Az ismerkedésen és esztétikai élményen túl a felszabadult közös játék, mozgás és sport kiváló lehetőséget teremt a szabadidő tartalmas, hasznos eltöltésére.

Népszerű mind a szülők, mind a gyerekek körében a több mint 20 éve működő német néptáncoktatás.

Fontosnak tartjuk és egyben legfontosabb pedagógiai alapelvnek, tekintjük, hogy minden gyermek saját képessége szerint és annak figyelembevételével nevelhető, fejleszthető.

Ennek érdekében folyamatosan törekszünk pedagógiai munkánk továbbfejlesztésére, nevelési módszereink bővítésére.

Fejlesztő pedagógus és logopédus segíti a pedagógiai munkát.

Wunderland Óvoda - Szekszárd Copyright © 2019. All Rights Reserved.