Wunderland óvoda - Szekszárd
Wunderland óvoda - Szekszárd

Aktuális

Részletes szakmai beszámoló a támogatott eszközök használatáról
A pályázatban jóváhagyot eszközök  beszerzése (1 db laptop és  1 db akkumulátoros erősítő, 11 tablet)megtörtént, az eszközök minőségileg és mennyiségileg megegyeznek a pályázatban vásárlásra engedélyezett  berendezésekkel.

Pályázatunk legfőbb célkitűzései az alábbiak voltak:

„Az óvodában megvalósuló programok, rendezvények, valamint a német nyelvi környezet színvonalasabb eléréséhez és megvalósításához nagy segítséget nyújtana az akkumulátoros erősítő, a laptop. A pályázat során elnyert  1 db laptop és  az akkumulátoros erősítő a programok szervezésében, a gyermekek interaktív oktatásában a nemzetiségi tudat kialakításában, helyes német nyelv hallás utáni elsajátításában és képességeik fejlesztésében nagy segítséget jelentene”.
Ezeket a célkitűzéseket - amelyek teljesülése folyamatos-előzetesen néhány projekt keretében már megvalósítottuk és igyekszünk a további munkánk során ezt tovább bővíteni.
            Az eddigi konkrét , nagyobb volumenű projektek ( a nevelési és a német nemzetiség hasznára is váló programok) az alábbiak voltak:
1.
2018. november 10-án már második alkalommal szerveztük meg a Regionális Német Nemzetiségi Konferenciát az Óvoda ,a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem Pedagógusképző együttműködésével
A  rendezvényen résztvevő kb 80 fő (  Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye német nemzetiségi óvoda –és iskolapedagógusai,a fenntartók képviselői, a Pécsi Tudományegyetem KPVK nemzetiségi hallgatói )  neves előadók , vezető politikai személyiségek közreműködésével magas színvonalú előadásokat hallhattak, amelyek a nemzetiségi oktatás/ nevelés témáit ölelték fel , valamint bemutatták a konkrét támogatási lehetőségeket, ösztöndíjakat stb. Az előadásokon a ppt -bemutatók és a hangosítás során a megpályázott eszközöknek  jó hasznát vettük
  2.
Valamennyi csoportunk részvételével a gyermekek a „szüreti mulatság” keretében szervezett ünnepségen mutatták be a szülők, nagyszülők számára a nevelési évben elsajátított német dalokat, énekeket játékokat, nemzetiségi népi és mai gyermekirodalmi műveket. A hangosítást és a képi hátteret itt is a megpályázott eszközök biztosították.              
3

Ugyanígy a gyermekekkel és szülőkkel közösen megszervezett Márton –napi lampionos. felvonulás és előadás során a mobil hangosítást és  a  zeneszolgáltatást szintén a pályázaton elnyert eszközökkel biztosítottuk, amelyek jó szolgálatot tettek a Mikulás- ünnepség során is.

4. A szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület –és Önkormányzattal közösen ez év december 7 –én  megrendezett közös „Német Nemzetiségi Esten „óvodánk egyik német nemzetiségi tánccsoportja is fellépett. Itt is jó szolgálatot tett a mobil hangosító eszköz.

5. Az óvodás gyermekeink modern nyelvi neveléséhez és a hagyományápoláshoz a tableteket a vásárlás óta a  gyerekek is tudják használni. A kontrollált, időhöz és szabályokhoz kötött tablet-használattal játékos feladatokat oldhatnak meg, meséket, dalokat hallgatnak.
A 11 db PC-tabletek a  dolgozóink nyelvi és szakmai továbbképzésében szintén használatra kerültek.Azáltal, hogy  pedagógusaink folyamatosan gyűjtenek és adaptálnak szakmai módszereket, ötleteket, irodalmi és dalanyagokat a németországi óvodák weboldalairól, illetve rendszeresen olvassák  ( a még hatékonyabb nyelvi nevelés érdekében )az anyaországi nemzetiségi neveléssel-oktatással foglalkozó) fizetős szakmai honlapokat,  a tabletek igen jó kihasználtságnak örvendenek.

Bericht über die fachliche Verwirklichung des Projektes

In dem Vertag zugelassene technische Gerätschaften ( 1 Laptop, 11 Tablet-PC, 1  mobiler Soundverstärker) haben wir – was die Qualität und Quantität der Gerätschaften betrifft -vorschriftsmässig eingekauft.

Im Projekt haben wir folgende Hauptziele beschrieben:

„Bei den,in dem Kindergarten verwirklichten Programmen, Veranstaltungen als auch bei dem Erreichen einer niveauvolleren deutschen sprachlichen Umgebung würden der mobiler Soundverstärkerr, der Laptop, und die Tablet-PCsuns grosse Hilfe leisten. Ein Laptop und elf Stück Tablet-PC (1 Tablet/Gruppe) würden uns bei der Verwirklichung von Programmen, bei der interaktiven Erziehung, bei dem Spracherwerb nach Gehör und bei der Kompetenzentwicklung der Kinder gut unterstützen und  große Hilfe lesiten.“

Dies Hauptzielen – die wir durch einige konkreten Projekte schon verwirklicht haben  - versuchen wir auch weiterhin ständig und laufend erfüllen. .

Einige, bisher verwirklichte konkreten Projekte (aus dem die in der Stadt lebenden ungarndeutsche Gemeinschaft und dessen Organisationen profitieren konnten) waren folgende:

1.
Am 10-ten Oktober 2018 veranstaltete unser  Kindergarten –mit  Hilfe der örtliche  Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung und mit der Pécser (Fünfkirchner) Universität /Pädagogischer Fakultät.- zum zweiten Mal den „Regionalen Deutschen Nationalitäten Konferenz“ . Die an der Veranstaltung teilnehmenden ca. 80 Personen (Kindergärten –und Grundschulen- Pädagogen aus der Tolnau, der Branau und aus der Kleinkumanien; Verträter der Träger;  Studenten der Pädagogischen Fakultät) konnten durch den Vorträgen- mit hochem fachlichen Kompetenzen-  von Fachleuten und leitenden politischen Aktoren Informationen -aus erster Hand - über die Entwicklungen des deutschen Nationalitäten -Unterrichtes/ Erziehung , von der Finanzierung und von den Stipendien -und Bewerbungsmöglichkeiten usw. hören.
An den Vorträgen (in PPT Format )und bei der Lautstärke- Verstärkung   konnten wir die gekauften Geräten gut benutzen.

  2.
Vor den Eltern –und Grosseltern haben alle Mitglieder unseren Kindergartengruppen -im Rahmen des” Weinlesefestes - „ihr Können –und Wissen bei dem rezitieren der Reimen , und Gedichten, sowie beim singen der Lieder dargestellt. Der mobiler  Soundverstärker und der Laptop waren dabei eine grosse Hilfe für uns.

Ebenfalls haben wir am Martinstag – gemeinsam mit den Eltern –und Kinder – einen Festzug mit Lampen und eine kleine Vorstellung organisiert. Auch den  traditionellen „Nikolaustag” haben wir organisiset.  Die vorher schon erwähnten Gerätschaften sicherten uns auch  an den beiden Veranstaltungen die Lautstärke und auch die Musik.dabei.

3
Am 7. Dezember trat einer unseren Nationalitäten – Kindertanzgruppenn an dem traditionellen” Szekszarder Ungarndeutschen Nationalitätenabend” auf , wobei wir unsere erworbenen technischen Gerätschaften gut brauchen konnten.

4
Zur moderne sprachliche Früherziehung und Traditionspflege eignen sich die erworbenen Tablet-PC gut, diese benutzen wir bei den Kinder jetzt regelmässig . Durch kontrollierte, zu Zeit und Regel gebundene Tablet-PC -Verwendungen können sie spielerische Aufgaben lösen, Märchen und Lieder sich anhören.
Die erworbene 11 Tablet -PC-s werden auch von unseren Kolleginnen oft benutzt. Für die effizientere sprachliche Erziehung sammeln sie kontinuierlich  von deutschen Webseiten neue Ideen, neue Literatur- und Musikmaterialien. In dem Bereich Erziehung -und Bildungswesen abonniert der Kindergarten mehrere Webseiten des Heimatlandes. Diese Seiten lesen und nutzen die Erzieherinnen in ihre Arbeit- seit wir die Tablets gekauft haben - regelmässig.

„Gefördert durch: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages!”

2018-12-14 09:12:13

2018. december 6-án nálunk járt a Télapó a csintalan Krampuszával.

Óvodásaink nagy örömére és Sebestyén Gyulának köszönhetően a Télapó sok-sok csomaggal érkezett.  Köszönjük szépen a sok ajándékot.

Köszönjük a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 5. osztályos tanulóinak az előadást, melyben a Télapó sapkáját kerestük.

2018-12-11 22:14:34

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önöket 2019. évi óvodabálunkba!

Az elmúlt évek sikeres báljainak folytatásaként 2019-ben is sor kerül a rendezvényre, melyre sok szeretettel meghívjuk Önöket!

Időpont: 2019. január 26. (Szombat)
Helyszín:  PTE KPVK Aula (Főiskola, Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Érkezés: 19 órától
Nyitótáncot előadja:  Kränzlein Néptánc Egyesület
Zenekar:  M6-Express Zenekar
Bál jellege: "Batyus"
Belépőjegyek ára: 3500 ft/ fő
Támogatójegy ára: 500 ft
Tombola: 200 ft
Tombolasorsolás időpontja: 0 óra 30 perc (éjjel fél egykor)

A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel.

TUDNIVALÓK:

Nagyon örülnénk, ha részvételükkel, támogatásukkal, tombolatárgyakkal hozzájárulnának a bál bevételéhez, melynek összegét intézményünk fejlesztésére fordítjuk.

TOMBOLATÁRGYAK FELAJÁNLÁSÁT VÁRJUK: JANUÁR 24-IG (csütörtök)

Belépő az óvodában vásárolható január 24-ig.
Támogatójegyek folyamatosan kaphatók egész évben intézményünkben.

Reméljük, minél többen megtisztelik rendezvényünket, melyhez nagyon jó szórakozást kívánunk!

Tisztelettel: A Szülői Munkaközösség és az Óvoda dolgozói

 

2018-11-22 13:37:27

II. „Kindergartenwesen-Német nemzetiségi ovi-ügyek"

Regionális német nemzetiségi konferencia

A Wunderland Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Pécsi Tudományegyetem  KPVK regionális német nemzetiségi konferenciát szervezett 2018. november 10-én második alkalommal, ahol a fenntartók, működtetők és az intézmények pedagógusai is szakmai segítséget kaphattak az elismert szakemberektől, előadóktól.

Köszönjük a részvételt!

 

2018-11-20 20:47:25

Bázis nap 2018.

Köszönjük vendégeinknek, hogy regisztráltak és részt vettek november 7-én, szerdán megrendezésre került bázis napunkon. Reméljük hasznos tapasztalatokkal tértek haza.

Továbbá köszönjük pedagógusainknak a bemutatófoglalkozásokon nyújtott teljesítményt.

Várunk mindenkit legközelebb is!

 

Néhány kép a rendezvényről: 

 

 

2018-11-20 14:45:32

Kedves Szülők!

Az óvoda alapítványa

„A GYERMEK EMBER ALAPÍTVÁNY”

várja és köszönettel fogadja a személyi jövedelemadójuk
 1%-ának felajánlását.

A felajánlásokat az alapítvány céljaival összhangban az óvodai nevelés feltételeinek fejlesztésére fordítjuk.

Alapítványunk adószáma: 18860902-1-17

Köszönettel:          A Wunderland Óvoda és a

                                   Gyermek Ember Alapítvány

 

 

 

 

2016-02-04 11:21:25

Kedves Szülők!

Mellékelten rendelkezésükre bocsátom a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5) bekezdésének a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó, 2015. szeptember 1. napjától hatályos szabályainak egységes végrehajtása érdekében készült ismertető anyagot és az ellátás igénybevételét segítő dokumentumokat.  A dokumentumok letölthetők a honlapról, illetve az óvodában kérhetők.

Dokumentumok:
Nyilatkozat
Tájékoztató
Segédlet

Simon Attiláné
óvodavezető

2015-08-26 13:26:39
Perjés Consulting Hungary Kft. Copyright © 2014. All Rights Reserved.