Wunderland óvoda - Szekszárd
Wunderland óvoda - Szekszárd

Aktuális

Nemz-Kul-Eper-18-0371 sz. pályázat támogatása

2017.őszén óvodánk pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a nemzetiségi kulturális támogatások felhasználására kiírt nemzetiségi kulturális programok támogatására. Óvodánk már második alkalommal kíván szervezni egy olyan szakmai konferenciát, ahol a fenntartók, működtetők és az intézmények pedagógusai is szakmai segítséget kaphatnak az előadóktól. Egyre több intézmény kerül nemzetiségi önkormányzati fenntartásba régióinkban. Az intézmények részéről igény merült fel nemzetiségi szakmai tapasztalatcserére, melyet intézményünk nemzetiségi vonatkozásban szakmai konferencia keretében kíván megvalósítani. Célunk, nem csak a Tolna megyei, hanem a Dél – dunántúli nemzetiségi intézmények számára szakmai segítség nyújtása. Az intézményfenntartók számára a költséghatékony működtetés és fenntartás tapasztalatainak megosztása. Várható eredmények Pedagógusok tekintetében - új elvárásoknak való megfelelés, - szakmai módszertani megújulás - betekintés az intézményfenntartói feladatkörökbe - szakmai kapcsolatok megújítása, kiterjesztése Intézményfenntartók: - intézményfenntartói kihívások megvitatása, - intézményfenntartás pozitív tapasztalatainak és nehézségeinek megosztása - a nemzetiségi intézményfenntartói kapcsolatrendszer kialakítása.  A konferencia megrendezéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott pályázati támogatás 500 000 Ft. A pályázati támogatás segítségével tudjuk 2018. október 26-án megrendezni ”Kindergartenwesen-Oviügyek”című nemzetiségi szakmai konferenciánkat.

2018-07-16 11:33:32

 

Nemz-Kul-Eper-18-0093 sz. pályázat támogatása

2017. őszén óvodánk pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a nemzetiségi kulturális támogatások felhasználására kiírt nemzetiségi kulturális programok támogatására. Óvodánk már hetedik alkalommal szervezte meg 2018.június 01-én a Német Nemzetiségi Gyermektánc Találkozót,”Liebe Schwester tanzmit mir…” címmel. A német nemzetiségi gyermek tánctalálkozó egy mintaértékű, innovatív kezdeményezés óvodánkban. A gyermek tánctalálkozó lehetőséget biztosít arra, hogy a megyénkben lévő, mözsi , györkönyi, nagymányoki, bátaszéki nemzetiségi óvodákkal, a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschuléval, valamint a Mondschein Kórussal, ápoljuk a kapcsolatot, megismerjük egymás viseletét, táncait, népi játékait és lehetőséget adjunk egy közös , önfeledt tartalmas együttlétre, több generáció együtt ünneplésére. Ebben a nevelési évben új vendégként a Pécsi Koch Valéria Iskolaközpont Óvodájának gyermekei is bemutathatták táncaikat, népviseletüket.

A nemzetiségi gyermektánc találkozó megrendezéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott pályázati támogatás 500 000 Ft. A pályázati támogatás segítségével tudtuk 2018. június 01-én megrendezni ”Liebe Schwester tanz mit mir”című nemzetiségi gyermektánc találkozót.

 

 

2018-07-16 11:29:00

Bázis nap 2018.

Köszönjük vendégeinknek, hogy regisztráltak és részt vettek május 16-án megrendezésre került bázis napunkon. Reméljük hasznos tapasztalatokkal tértek haza.

Továbbá köszönjük pedagógusainknak a bemutatófoglalkozásokon nyújtott teljesítményt.

Várunk mindenkit legközelebb is!

 

Néhány kép a rendezvényről: 

2018-06-04 14:43:32

„Kindergartenwesen-Német nemzetiségi ovi-ügyek"

Regionális német nemzetiségi konferencia

A Wunderland Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Pécsi Tudományegyetem  KPVK regionális német nemzetiségi konferenciát szervezett 2017. október 27-én, ahol a fenntartók, működtetők és az intézmények pedagógusai is szakmai segítséget kaphattak az elismert szakemberektől, előadóktól. Összesen 87 résztvevővel zárult a rendezvény.

A "Kindergartenwesen-Német nemzetiségi ovi-ügyek" regionális német nemzetiségi konferencia című projekt megvalósítását az EMMI és a Fenntartó támogatásban részesítette.

Köszönjük a részvételt!

            

2017-11-01 15:19:10

Kedves Szülők!

Az óvoda alapítványa

„A GYERMEK EMBER ALAPÍTVÁNY”

várja és köszönettel fogadja a személyi jövedelemadójuk
 1%-ának felajánlását.

A felajánlásokat az alapítvány céljaival összhangban az óvodai nevelés feltételeinek fejlesztésére fordítjuk.

Alapítványunk adószáma: 18860902-1-17

Köszönettel:          A Wunderland Óvoda és a

                                   Gyermek Ember Alapítvány

 

 

 

 

2016-02-04 11:21:25

Kedves Szülők!

Mellékelten rendelkezésükre bocsátom a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5) bekezdésének a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó, 2015. szeptember 1. napjától hatályos szabályainak egységes végrehajtása érdekében készült ismertető anyagot és az ellátás igénybevételét segítő dokumentumokat.  A dokumentumok letölthetők a honlapról, illetve az óvodában kérhetők.

Dokumentumok:
Nyilatkozat
Tájékoztató
Segédlet

Simon Attiláné
óvodavezető

2015-08-26 13:26:39
Perjés Consulting Hungary Kft. Copyright © 2014. All Rights Reserved.