Wunderland óvoda - Szekszárd
Wunderland óvoda - Szekszárd

Aktuális

FELHÍVÁS ÓVODA BEÍRATÁSRA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2018.(11.22.) számú határozata alapján értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2018/2019. nevelési évre az óvodai  beíratás

                              2018. április 23-án hétfő                  8.00-17.00 óráig

                              2018. április 24-én kedd                    8.00-17.00 óráig lesz.

További tudnivalók:

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint a gyermek orvosi igazolása.

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét!

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2018. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Három évesnél fiatalabb gyermek felvétele (előjegyzése):

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Értesítés óvodai felvételről, jogorvoslati lehetőség:

Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követő egyeztetés után, 2018. május 25-ig értesítik a szülőket.

Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvodában az óvoda fenntartójához címezve.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvétele: A lehetőségekről érdeklődjenek a választott óvodában.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.

 

2018-03-25 15:44:22

Szakmai nap 2017.

Köszönjük vendégeinknek, hogy eljöttek, regisztráltak és érdeklődtek szakmai napunk iránt, reméljük sok hasznos tudással tértek haza. Továbbá köszönjük óvodapedagógusainknak a színvonalas munkát és felkészülést a bemutató foglalkozásokra.

Sok szeretettel várunk mindenkit legközelebb is!

Néhány kép a szakmai napról:

 

 

 

2017-11-12 22:21:42

„Kindergartenwesen-Német nemzetiségi ovi-ügyek"

Regionális német nemzetiségi konferencia

A Wunderland Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Pécsi Tudományegyetem  KPVK regionális német nemzetiségi konferenciát szervezett 2017. október 27-én, ahol a fenntartók, működtetők és az intézmények pedagógusai is szakmai segítséget kaphattak az elismert szakemberektől, előadóktól. Összesen 87 résztvevővel zárult a rendezvény.

A "Kindergartenwesen-Német nemzetiségi ovi-ügyek" regionális német nemzetiségi konferencia című projekt megvalósítását az EMMI és a Fenntartó támogatásban részesítette.

Köszönjük a részvételt!

            

2017-11-01 15:19:10

Kedves Szülők!

Az óvoda alapítványa

„A GYERMEK EMBER ALAPÍTVÁNY”

várja és köszönettel fogadja a személyi jövedelemadójuk
 1%-ának felajánlását.

A felajánlásokat az alapítvány céljaival összhangban az óvodai nevelés feltételeinek fejlesztésére fordítjuk.

Alapítványunk adószáma: 18860902-1-17

Köszönettel:          A Wunderland Óvoda és a

                                   Gyermek Ember Alapítvány

 

 

 

 

2016-02-04 11:21:25

Kedves Szülők!

Mellékelten rendelkezésükre bocsátom a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5) bekezdésének a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó, 2015. szeptember 1. napjától hatályos szabályainak egységes végrehajtása érdekében készült ismertető anyagot és az ellátás igénybevételét segítő dokumentumokat.  A dokumentumok letölthetők a honlapról, illetve az óvodában kérhetők.

Dokumentumok:
Nyilatkozat
Tájékoztató
Segédlet

Simon Attiláné
óvodavezető

2015-08-26 13:26:39
Perjés Consulting Hungary Kft. Copyright © 2014. All Rights Reserved.